Skip to content

Wetswijzigingen per 1 januari 2020

wetswijzigingen-per-1-januari-2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen er nogal wat wetten voor werkgevers en werknemers. In dit bericht geven we een overzicht van deze wijzigingen.

 • De regels in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen. Een uitgebreider artikel hierover vindt u hier.
 • In het pensioenakkoord van 2019 is een tragere stijging van de AOW-leeftijd afgesproken. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar en 4 maanden. Werknemers kunnen dus eerder met pensioen dan voor dit pensioenakkoord was afgesproken. Daarnaast hoeven veel pensioenfondsen door tijdelijke wijzigingen in 2020 niet te korten op de pensioenen.
 • Voor een fulltimer gaat het wettelijk minimumloon omhoog naar € 1.653,60 bruto per maand.
 • Er is een nieuwe wet voor ambtenaren in het leven geroepen, namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Hierin wordt geregeld dat de publieke aanstelling van ambtenaren kan worden gewijzigd naar een privaatrechtelijk arbeidscontract.
 • Voor een elektrische auto stijgt de bijtelling voor privégebruik van 4% naar 8%. Dit percentage is van toepassing tot een waarde van de auto van € 45.000.
 • Voor een fiets geldt dat, wanneer deze ter beschikking wordt gesteld, er een forfaitaire bijtelling van 7% wordt gerekend.
 • Het belastingtarief voor werken wordt vanaf 2020 nog maar verdeeld in twee schijven in plaats van drie schijven. Voor veel werkende mensen is dit gunstig.
 • Daarnaast zijn er verschillende veranderingen voor premies:
  o Volks- en werknemersverzekeringen wijzigen
  o Bij de premies voor de werkhervattingskas (Whk) verandert de opbouw)
  o Voor collectieve zorgverzekering gaat de maximale korting die gegeven mag worden naar 5%
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt verlaagd. Voor volwassen werknemers wordt het maximaal bedrag per kalenderjaar € 1.000,-, voor jeugd wordt het bedrag gehalveerd.
 • De werkkostenregeling (WKR) wordt ook aangepast. De vrije ruimte wordt vergroot. Tot € 400.000 van de fiscale loonsom geldt er een tarief van 1,7%, daarna een tarief van 1,2%. Ook worden vergoedingen voor een VOG vrijgesteld, zodat dit niet afgaat van de vrije ruimte.
 • Op dit moment moet een ontslagvoorziening uit de cao gelijkwaardig zijn aan de wettelijke transitievergoeding om hiervoor in de plaats te kunnen komen. Door andere regels hoeft dit niet meer.
 • Als laatste wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om een MKB-verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten.

Dit is een overzicht van de regels die per 1 januari in werking treden. Daarnaast zijn er nog wat andere wijzigingen die in de loop van 2020 zullen worden doorgevoerd. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Deel dit bericht
Kunnen wij u helpen?
Neem contact met ons op

Lees meer artikelen

infodelmare-brochure-belastingplannen-2024

Belastingplannen voor 2024

Blijf op de hoogte over de nieuwe belastingplannen voor 2024. In de brochure FiscKoffer(tje) 2023 leest u een overzicht van alle nieuwe belastingplannen en andere

Lees meer
infodelmare-nieuws-startpunten-2023

Startpunten 2023

Blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen die per 1 januari ingaan. In de brochure “Startpunt 2023” vindt u belangrijke thema’s uit de Belastingplannen

Lees meer