Steeds meer vraag naar proactief advies

steeds-meer-vraag-naar-proactief-advies

Er is steeds meer behoefte aan proactief advies door administratie- en accountancykantoren, een behoefte die door Info del Mare al jaren geleden is onderkend. Deze behoefte blijkt uit onderzoek wat de Rabobank ieder jaar doet naar de cijfers en trends binnen de sector dienstverlening.

Digitalisering
Dit komt met name door de toegenomen digitalisering en automatisering. Hierdoor verdwijnen er steeds meer administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden, die worden vervangen door proactieve advisering. Dit gebeurt onder andere op basis van big data. Door deze verschuiving zullen er administratiekantoren en kantoren met een AFM vergunning verdwijnen. Met name de eenmansbedrijven en de kleine kantoren krijgen het moeilijk, omdat er investeringen gedaan moeten worden voor de digitalisering. Ook komt er steeds meer wet- en regelgeving, zodat de kleine bedrijven moeite krijgen het hoofd boven water te houden. Wel zullen er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan.

Accountancy
Over de accountancybranche is de Rabobank gematigd positief. In 2018 was de omzetstijging 4,9% en er wordt verwacht dat deze de komende jaren nog verder zal groeien. Het grootste probleem hier is dat er een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel, dit kan de groei juist weer remmen. Er is vooral een tekort aan hbo- en wo-geschoold personeel, zoals registeraccountants, assistent-accountants en account controllers. Doordat veel accountancykantoren zich ook gaan richten advisering, krijgen zij te maken met een forse concurrentie, met name vanuit de consultancybranche. Toch blijkt dat juist de bedrijven die overgaan op meer advisering, het goed doen in de huidige markt.