Nieuwe btw-regels per 1 juli binnen de EU

Nieuwe-Btw-Regels

Via internet worden er veel producten gekocht en verkocht in het buitenland. Per 1 juli 2021 komen er nieuwe btw-regels voor e-commerce binnen de Europese Unie. Op dit moment variëren de regels per land. Om meer overzicht en eenheid te creëren, is er besloten om hier verandering in te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen.

Drempelbedrag
Op dit moment hanteren veel EU-landen een ander drempelbedrag. Vanaf een jaaromzet van dit drempelbedrag moet je aangifte van de btw in het buitenland doen. Per 1 juli 2021 geldt een drempelbedrag van € 10.000,- voor de rest van het jaar. Daarna geldt het drempelbedrag van € 10.000,- per kalenderjaar.
Wanneer je verkopen in het buitenland onder de € 10.000,- blijven, mag de Nederlandse btw in rekening gebracht worden. Voorwaarden zijn wel dat het transport van de goederen in Nederland begint en dat je een vestiging van je bedrijf hebt binnen de EU. Wanneer je boven de € 10.000,- komt, moet je de btw in rekening brengen van het land waarin de klant is gevestigd. Dit geldt voor de eerste factuur waarmee je boven de € 10.000,- komt en alle facturen daarna.

Eénloketsysteem
Wat ook gaat veranderen, is dat je gebruik kunt maken van een éénloketsysteem. Wanneer je in verschillende landen binnen de EU producten verkoopt, hoef je niet meer in ieder land afzonderlijk btw-aangifte te doen. Je rekent de btw die in de betreffende landen wordt gehanteerd, maar je kunt deze in één keer afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst. Zij dragen dit dan af aan de betreffende landen.
Het is ook mogelijk om wel per land waar je zaken doet een btw-registratie te houden en de btw-aangifte in deze landen te doen. Maar om het makkelijker en overzichtelijker te maken, is het nu dus ook mogelijk via het éénloketsysteem. Als je hiervan gebruik wilt maken, moet je je eerst in de andere landen de-registreren.

Invoer-btw
Een andere wijziging die vanaf 1 juli wordt doorgevoerd, is het vervallen van de btw-vrijstelling op import tot € 22,-. Als je nu producten van buiten de EU kocht die lager waren dan € 22,-, hoefde je geen btw te betalen. Vanaf 1 juli moet op alle import btw worden betaald. Zo worden de regels voor verkopers binnen en buiten de EU gelijk getrokken.
Op zendingen tot € 150,- hoeven geen invoerrechten te worden betaald, dit blijft gehandhaafd.

Nieuwe btw-regels i.c.m. de KOR
Wanneer je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, heb je een vrijstelling voor btw-aangifte bij een jaaromzet tot € 20.000,-. Als je met de nieuwe regels meer dan € 10.000,- verkoopt in andere EU-landen, word je wel btw-plichtig en moet je aan de btw-regels van die landen voldoen. De Nederlandse KOR vervalt dan. Zolang de omzet onder de € 20.000,- blijft en de verkopen in het buitenland onder de € 10.000,-, blijft de KOR wel van toepassing.

Advies
Heb je hulp of advies nodig bij deze nieuwe btw-regels? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.