Veranderingen regelgeving arbeidscontracten en ontslag

veranderingen-regelgeving-arbeidscontracten

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden de regels voor arbeidscontracten en ontslag geregeld. Deze regels veranderen vanaf 1 januari 2020. Het doel hiervan is om het verschil tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract kleiner te maken. Op dit moment zijn de nadelen van een flexibel contract ten opzichte van een vast contract te groot. Daarnaast wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Wat gaat er veranderen?
Er zijn verschillende maatregelen die worden genomen. Hieronder volgt een kort overzicht.

  • WW-premie: Werkgevers gaan een lager bedrag aan WW-premie betalen bij een vast contract, bij een flexibel contract is deze premie hoger.
  • Ontslag: Er komt een nieuwe ontslagreden bij, namelijk de cumulatiegrond. Dit betekent dat de kantonrechter meerdere ontslaggronden mag combineren. Er hoeft dus niet volledig aan één ontslaggrond worden voldaan, maar de kantonrechter mag ook het ontslag uitspreken wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden daar aanleiding toe geven.
  • Transitievergoeding: Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract heeft de werknemer recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Ook verandert de berekening van deze transitievergoeding. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan er een extra vergoeding worden toegekend.
  • Tijdelijk contract: Er mogen nog drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Bij tijdelijk terugkerend werk kan de tijd tussen contracten in via de cao worden verkort naar drie maanden.
  • Payrollcontract: Bij een payrollcontract moeten de payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als de vaste medewerkers van het bedrijf.
  • Oproepcontract: Bij een oproepcontract moet de werkgever de werknemer minimaal vier dagen van te voren oproepen. Wanneer de werkgever in de vier dagen voor het werk afzegt, heeft de werknemer recht op het loon van de uren die gewerkt zouden moeten worden. Na twaalf maanden moet de werkgever een contract aanbieden met een vast aantal uren.

Wilt u advies wat deze nieuwe maatregelen in uw geval betekenen? Maak gerust een afspraak, we helpen u graag.