Wetswijzigingen per 1 januari 2020

wetswijzigingen-per-1-januari-2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen er nogal wat wetten voor werkgevers en werknemers. In dit bericht geven we een overzicht van deze wijzigingen.

 • De regels in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen. Een uitgebreider artikel hierover vindt u hier.
 • In het pensioenakkoord van 2019 is een tragere stijging van de AOW-leeftijd afgesproken. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar en 4 maanden. Werknemers kunnen dus eerder met pensioen dan voor dit pensioenakkoord was afgesproken. Daarnaast hoeven veel pensioenfondsen door tijdelijke wijzigingen in 2020 niet te korten op de pensioenen.
 • Voor een fulltimer gaat het wettelijk minimumloon omhoog naar € 1.653,60 bruto per maand.
 • Er is een nieuwe wet voor ambtenaren in het leven geroepen, namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Hierin wordt geregeld dat de publieke aanstelling van ambtenaren kan worden gewijzigd naar een privaatrechtelijk arbeidscontract.
 • Voor een elektrische auto stijgt de bijtelling voor privégebruik van 4% naar 8%. Dit percentage is van toepassing tot een waarde van de auto van € 45.000.
 • Voor een fiets geldt dat, wanneer deze ter beschikking wordt gesteld, er een forfaitaire bijtelling van 7% wordt gerekend.
 • Het belastingtarief voor werken wordt vanaf 2020 nog maar verdeeld in twee schijven in plaats van drie schijven. Voor veel werkende mensen is dit gunstig.
 • Daarnaast zijn er verschillende veranderingen voor premies:
  o Volks- en werknemersverzekeringen wijzigen
  o Bij de premies voor de werkhervattingskas (Whk) verandert de opbouw)
  o Voor collectieve zorgverzekering gaat de maximale korting die gegeven mag worden naar 5%
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt verlaagd. Voor volwassen werknemers wordt het maximaal bedrag per kalenderjaar € 1.000,-, voor jeugd wordt het bedrag gehalveerd.
 • De werkkostenregeling (WKR) wordt ook aangepast. De vrije ruimte wordt vergroot. Tot € 400.000 van de fiscale loonsom geldt er een tarief van 1,7%, daarna een tarief van 1,2%. Ook worden vergoedingen voor een VOG vrijgesteld, zodat dit niet afgaat van de vrije ruimte.
 • Op dit moment moet een ontslagvoorziening uit de cao gelijkwaardig zijn aan de wettelijke transitievergoeding om hiervoor in de plaats te kunnen komen. Door andere regels hoeft dit niet meer.
 • Als laatste wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om een MKB-verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten.

Dit is een overzicht van de regels die per 1 januari in werking treden. Daarnaast zijn er nog wat andere wijzigingen die in de loop van 2020 zullen worden doorgevoerd. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Veranderingen regelgeving arbeidscontracten en ontslag

veranderingen-regelgeving-arbeidscontracten

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden de regels voor arbeidscontracten en ontslag geregeld. Deze regels veranderen vanaf 1 januari 2020. Het doel hiervan is om het verschil tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract kleiner te maken. Op dit moment zijn de nadelen van een flexibel contract ten opzichte van een vast contract te groot. Daarnaast wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Wat gaat er veranderen?
Er zijn verschillende maatregelen die worden genomen. Hieronder volgt een kort overzicht.

 • WW-premie: Werkgevers gaan een lager bedrag aan WW-premie betalen bij een vast contract, bij een flexibel contract is deze premie hoger.
 • Ontslag: Er komt een nieuwe ontslagreden bij, namelijk de cumulatiegrond. Dit betekent dat de kantonrechter meerdere ontslaggronden mag combineren. Er hoeft dus niet volledig aan één ontslaggrond worden voldaan, maar de kantonrechter mag ook het ontslag uitspreken wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden daar aanleiding toe geven.
 • Transitievergoeding: Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract heeft de werknemer recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Ook verandert de berekening van deze transitievergoeding. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan er een extra vergoeding worden toegekend.
 • Tijdelijk contract: Er mogen nog drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Bij tijdelijk terugkerend werk kan de tijd tussen contracten in via de cao worden verkort naar drie maanden.
 • Payrollcontract: Bij een payrollcontract moeten de payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als de vaste medewerkers van het bedrijf.
 • Oproepcontract: Bij een oproepcontract moet de werkgever de werknemer minimaal vier dagen van te voren oproepen. Wanneer de werkgever in de vier dagen voor het werk afzegt, heeft de werknemer recht op het loon van de uren die gewerkt zouden moeten worden. Na twaalf maanden moet de werkgever een contract aanbieden met een vast aantal uren.

Wilt u advies wat deze nieuwe maatregelen in uw geval betekenen? Maak gerust een afspraak, we helpen u graag.