Sterke toename bezwaar WOZ-waarde bedrijfspanden

toename-bezwaar-WOZ-waarde

Dit jaar is er een sterke stijging in het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Veel ondernemers zijn het er niet mee eens dat de invloed van corona niet wordt meegeteld in de waarde van hun pand. Met name caféhouders, restauranthouders en winkeliers zijn het slachtoffer van de coronamaatregelen. Door de hoge WOZ-waarde van hun pand moeten ze ook nog eens hoge gemeentelijke belastingen betalen.

Het probleem is dat bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de waarde van het pand op 1 januari van het voorgaande jaar. Toen was er nog niets aan de hand, dus de WOZ-waarde van veel panden ligt hoger dan de waarde nu is door corona. Veel ondernemers zijn hierdoor boos en maken bezwaar. Andere jaren waren het vooral particulieren die het niet eens waren met de WOZ-waarde. Ondernemers tekenden niet vaak protest aan. Fiscale dienstverleners geven aan de eerste paar weken van dit jaar zo’n 50% meer aanvragen voor ondernemers te hebben ingediend dan vorig jaar.

Volgens de wet mag er onder bijzondere omstandigheden worden afgeweken van de regel dat als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar moet worden aangehouden. Maar dan nog blijft het lastig om de juiste waarde van het pand te bepalen. De waarde ligt namelijk vooral in het vastgoed zelf en niet in het bedrijf wat er wordt uitgeoefend. Zo wordt een pand niet meer waard doordat er een winkel in is gevestigd en minder waard omdat er een restaurant of museum in is gevestigd.

Toch geven veel gemeenten aan hierin waar mogelijk tegemoet te komen. Daarom is het altijd goed om een bezwaar in te dienen wanneer u denkt dat de WOZ-waarde van uw pand te hoog is. Wilt u hierin advies of begeleiding? Neem dan gerust contact met ons op.