Sterke toename bezwaar WOZ-waarde bedrijfspanden

toename-bezwaar-WOZ-waarde

Dit jaar is er een sterke stijging in het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Veel ondernemers zijn het er niet mee eens dat de invloed van corona niet wordt meegeteld in de waarde van hun pand. Met name caféhouders, restauranthouders en winkeliers zijn het slachtoffer van de coronamaatregelen. Door de hoge WOZ-waarde van hun pand moeten ze ook nog eens hoge gemeentelijke belastingen betalen.

Het probleem is dat bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de waarde van het pand op 1 januari van het voorgaande jaar. Toen was er nog niets aan de hand, dus de WOZ-waarde van veel panden ligt hoger dan de waarde nu is door corona. Veel ondernemers zijn hierdoor boos en maken bezwaar. Andere jaren waren het vooral particulieren die het niet eens waren met de WOZ-waarde. Ondernemers tekenden niet vaak protest aan. Fiscale dienstverleners geven aan de eerste paar weken van dit jaar zo’n 50% meer aanvragen voor ondernemers te hebben ingediend dan vorig jaar.

Volgens de wet mag er onder bijzondere omstandigheden worden afgeweken van de regel dat als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar moet worden aangehouden. Maar dan nog blijft het lastig om de juiste waarde van het pand te bepalen. De waarde ligt namelijk vooral in het vastgoed zelf en niet in het bedrijf wat er wordt uitgeoefend. Zo wordt een pand niet meer waard doordat er een winkel in is gevestigd en minder waard omdat er een restaurant of museum in is gevestigd.

Toch geven veel gemeenten aan hierin waar mogelijk tegemoet te komen. Daarom is het altijd goed om een bezwaar in te dienen wanneer u denkt dat de WOZ-waarde van uw pand te hoog is. Wilt u hierin advies of begeleiding? Neem dan gerust contact met ons op.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0

noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid

Vanwege de aanhoudende coronacrisis heeft de overheid het noodpakket voor banen en economie aangepast. De eerste versie van de NOW was aan te vragen tot en met 5 juni. Maar deze periode blijkt in de praktijk te kort. Daarom is nu NOW 2.0 in het leven geroepen. In dit artikel zullen we kort uitleggen wat er veranderd is.

De overheid wil met de noodmaatregelen zoveel mogelijk banen en inkomens beschermen. De samenleving en de economie veranderen door de coronacrisis en met deze maatregelen helpt de overheid de werkgevers, ondernemers en werknemers om hiermee om te kunnen gaan. De NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juli. De aanvraag kan gedaan worden door alle bedrijven die verwachten een omzetverlies van minstens 20% te krijgen en daarbij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Wat is er veranderd:

  • De NOW wordt hiermee verlengd tot 1 oktober 2020.
  • Voor seizoensbedrijven en hun werknemers komen wijzigingen, zodat zij beter worden geholpen met deze maatregelen.
  • De opslag over de loonkosten wijzigt van 30% naar 40%.
  • Het wordt verplicht dat werkgevers hun werknemers stimuleren bij- of omscholing te doen.
  • Als een bedrijf gebruik maakt van de NOW, mogen er geen dividend of bonussen over 2020 worden uitgekeerd.
  • De korting die bedrijven krijgen op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag wordt verlaagd van 150% naar 100% van de loonsom.
  • Als een bedrijf 20 of meer werknemers wil ontslaan, zijn zij verplicht dit te overleggen met de vakbonden. Wanneer zij dit niet doen, kunnen zij 5% minder van het totale subsidiebedrag krijgen.

Er wordt nu door de overheid verder gewerkt aan een specifiekere invulling van deze maatregelen. Wij zorgen dat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.
Wilt u de NOW 2.0 aanvragen en ontvangt u graag hulp daarbij? Neem dan gerust contact met ons op.

Informatie aanvullingen noodmaatregelen

aanvullingen-noodmaatregelen

De coronacrisis is nog steeds niet ten einde en daarom komt de regering weer met aanvullende maatregelen. Hieronder geven we een overzicht van deze aanvullingen.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Deze regeling geldt voor dga’s. Normaal mogen zij in een verliessituatie zichzelf geen lager loon uitkeren. Nu mag dit door de coronacrisis tijdelijk wel. Het lagere loon moet in verhouding staan met de omzetdaling van hun bedrijf. Deze relatie met de omzetdaling werd in eerdere maatregelen niet genoemd, maar nu wel.

Versoepeling urencriterium
Bij de controle op basis van het urencriterium zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat ondernemers in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 minimaal 24 uur aan de onderneming hebben besteed.

Werkkostenregeling
Werkgevers krijgen eenmalig een verhoging van de vrije ruimte om onbelaste vergoedingen te geven. Deze wordt namelijk eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3,0% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Wanneer er door de coronacrisis verlies wordt verwacht over 2020, dan is het mogelijk om dit voor de vennootschapsbelasting als fiscale coronareserve ten laste van de winst van 2019 te rekenen. Daarbij is het wel zo dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Zo kan dus het verwachte verlies in 2020 de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 verlagen, wat beter is voor de liquiditeit van het bedrijf.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’
De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ zou per 1 januari 2022 worden ingevoerd, maar dit is een jaar uitgesteld. Dit betekent dat ondernemers tot eind 2023 de tijd hebben om de schulden aan hun onderneming af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Wanneer een bedrijf een achterstand heeft op de hypotheek door een betaalpauze, hoeft deze aflossingsachterstand niet voor eind 2021 te zijn betaald. Deze achterstand mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de lening, met een maximum van 360 maanden. Daarnaast is het ook mogelijk om de lening te splitsen. De achterstand van maximaal zes maanden wordt dan een aparte lening, die een looptijd heeft van bijvoorbeeld vijf jaar.

Regelingencheck coronamaatregelen

regelingencheck-coronamaatregelen

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid allerlei maatregelen voor bedrijven genomen om hen te kunnen ondersteunen. Op de website van de KvK is een regelingencheck te vinden. Hierin is snel terug te vinden of u voor bepaalde maatregelen in aanmerking komt. De meest voorkomende en belangrijkste regelingen zijn hierin opgenomen. Er zullen ook altijd uitzonderingen blijven, maar in de meeste gevallen kunt u hierin vinden wat voor u geldt. Uiteraard helpen we u graag bij het aanvragen van deze regelingen.

Graag geven we hier een korte uitleg van de meest belangrijke maatregelen:

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
Deze regeling is voor bedrijven die door de beperkende maatregelen van het kabinet directe schade oplopen in hun bedrijf. Deze bedrijven kunnen eenmalig een uitkering van € 4.000,- netto krijgen om daarmee hun vaste lasten te kunnen betalen. Deze uitkering kan aangevraagd worden bij de RVO.

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Deze regeling is bedoelt voor werkgevers. Wanneer zij verwachten door de coronacrisis over een periode van drie maanden minstens 20% omzetverlies te zullen hebben, kunnen zij deze subsidie aanvragen bij het UWV. De NOW komt in plaats van de werktijdverkorting. Door deze regeling kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen, zowel met een vast als een flexibel contract. Deze subsidie kan voor een periode van drie maanden worden aangevraagd.

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Deze regeling is bedoeld voor de zelfstandig ondernemers. De regeling bestaat uit twee onderdelen. Als eerste is er een tijdelijke inkomensondersteuning, die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Hiervan kunt u drie maanden gebruik maken. Als tweede kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangegaan. Dit geldt voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Noodmaatregelen vanwege coronavirus

noodmaatregelen-vanwege-coronavirus

De overheid heeft een pakket van maatregelen genomen om bedrijven te helpen in deze crisis als gevolg van het coronavirus. Graag willen we u ondersteunen in het aanvragen en gebruik maken van deze maatregelen.

De maatregelen zijn onder te verdelen in drie gebieden, namelijk tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel belastingen en versoepeling kredieten. Op de website van de rijksoverheid vindt u een duidelijk schema welke maatregelen voor wie gelden. U vindt dit schema in deze link.

Uiteraard houden we het nieuws nauwlettend in de gaten, zodat we op de hoogte zijn van de nieuwste maatregelen. Graag zijn we u van dienst bij het toepassen van deze maatregelen. Neem gerust contact met ons op voor hulp of advies.