Wel of niet de eigenwoningschuld aflossen?

wel-of-niet-de-eigenwoningschuld-aflossen

Er zijn voor- en nadelen verbonden aan het aflossen van de eigenwoningschuld. Het kan financieel en fiscaal aantrekkelijk zijn om de woningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen. Hiervoor kunnen dan de aanwezige liquide middelen in box 3 gebruikt worden. De afweging gaat hierbij over het betalen van minder hypotheekrente (dus minder aftrek) en minder vermogensbelasting òf meer hypotheekrenteaftrek maar dan ook meer vermogensbelasting.  

Als nadeel kan bijvoorbeeld worden genoemd de gevolgen van de bijleenregeling wanneer uw cliënt verhuist en de mogelijke toepassing van het nieuwe regime voor eigenwoningschulden dat sinds 2013 van kracht is.

Wilt u weten wat in uw specifieke situatie de voor- en nadelen zijn? U mag altijd contact met ons opnemen, wij leggen het u graag uit.