Belastingplannen voor 2020

belastingplannen-voor-2020

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd. Graag maken we voor u inzichtelijk wat dit in uw geval betekent. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Het nieuwe schijventarief met twee schijven in de loon- en inkomstenbelasting al in 2020 wordt ingevoerd
  • De zelfstandigenaftrek stapsgewijs zal worden verlaagd
  • Het tarief voor digitale publicaties wordt verlaagd naar 9%, zodat het wordt gelijkgesteld aan papieren uitgaven
  • De tarieven voor de vennootschapsbelasting minder snel omhoog zullen gaan dan eerst was besloten
  • De bijtelling voor elektrische auto’s wordt verhoogd van 4% naar 8%

Hier vindt u een overzicht van alle nieuwe belastingplannen en andere relevante wijzigingen in de wetgeving. Wilt u een persoonlijk advies wat deze veranderingen voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.