Belastingplannen voor 2024

infodelmare-brochure-belastingplannen-2024

Blijf op de hoogte over de nieuwe belastingplannen voor 2024. In de brochure FiscKoffer(tje) 2023 leest u een overzicht van alle nieuwe belastingplannen en andere wet- en regelgeving.

U kunt de FiscKoffer(tje) 2023 brochure downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag een passend advies voor uw situatie.

infodelmare-brochure-FiscKoffertje-2023

Nieuwe belastingplannen voor 2021

belastingplannen-2021

15 september was het Prinsjesdag en zijn de nieuwe belastingplannen voor 2021 gepresenteerd. Graag geven we u een overzicht van alle veranderingen, zowel voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en werknemers en daarnaast ook algemene maatregelen voor alle belastingbetalers. In deze bijlage vindt u alle nieuwe plannen.

Wilt u weten wat dit voor u betekent of krijgt u graag advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Vooruitblik Prinsjesdag

Vooruitblik-Prinsjesdag

Deze maand is het weer zover, het is weer tijd voor Prinsjesdag. Graag kijken we vast vooruit wat Prinsjesdag dit jaar waarschijnlijk gaat brengen.

Het staat vast dat de tarieven in box 1 en box 2 zullen wijzigen, zoals ieder jaar het geval is. Ook zullen verschillende aftrekposten tegen 43% aftrekbaar worden, wat nu nog 46% is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ondernemersaftrek en de hypotheekrenteaftrek.

Ook wordt er verwacht dat er een nieuw plan wordt gelanceerd voor de vermogensrendementsheffing. Zeker met de huidige lage rentestand wordt er bij de heffing uitgegaan van onhaalbare rendementen. De beste oplossing zou zijn om het daadwerkelijk behaalde rendement te belasten, maar dat is praktisch nog niet te regelen door de Belastingdienst. Het is wel de bedoeling om dit uiteindelijk door te voeren, maar voordat dit lukt, kan er nog wel tien jaar overheen gaan. Wat nu al goed mogelijk is, is om het heffingsvrije vermogen te verhogen.

Een andere verwachte maatregel is het vereenvoudigen van het huidige toeslagenstelsel. Er zijn onderzoeken gedaan naar mogelijke alternatieven en men verwacht dat er plannen zullen worden gepresenteerd die de uitvoerbaarheid van de toeslagen zullen verbeteren.

Verder zijn er nog allerlei wijzigingen mogelijk, er zijn namelijk wel 169 beleidsopties aangeleverd. De vraag is wat het huidige kabinet hier mee doet en wat er blijft liggen voor het volgende kabinet.

Zodra het kabinet de uiteindelijke plannen bekend heeft gemaakt op Prinsjesdag, zullen we uiteraard delen wat dit voor u kan betekenen.

Belastingplannen voor 2020

belastingplannen-voor-2020

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd. Graag maken we voor u inzichtelijk wat dit in uw geval betekent. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Het nieuwe schijventarief met twee schijven in de loon- en inkomstenbelasting al in 2020 wordt ingevoerd
  • De zelfstandigenaftrek stapsgewijs zal worden verlaagd
  • Het tarief voor digitale publicaties wordt verlaagd naar 9%, zodat het wordt gelijkgesteld aan papieren uitgaven
  • De tarieven voor de vennootschapsbelasting minder snel omhoog zullen gaan dan eerst was besloten
  • De bijtelling voor elektrische auto’s wordt verhoogd van 4% naar 8%

Hier vindt u een overzicht van alle nieuwe belastingplannen en andere relevante wijzigingen in de wetgeving. Wilt u een persoonlijk advies wat deze veranderingen voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.