Belastingplannen voor 2024

infodelmare-brochure-belastingplannen-2024

Blijf op de hoogte over de nieuwe belastingplannen voor 2024. In de brochure FiscKoffer(tje) 2023 leest u een overzicht van alle nieuwe belastingplannen en andere wet- en regelgeving.

U kunt de FiscKoffer(tje) 2023 brochure downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag een passend advies voor uw situatie.

infodelmare-brochure-FiscKoffertje-2023

Startpunten 2023

infodelmare-nieuws-startpunten-2023

Blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen die per 1 januari ingaan. In de brochure “Startpunt 2023” vindt u belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving. U vindt ook een handige checklist met startpunten die u in het begin van het jaar moet ondernemen. Op die manier kunt u voordeel behalen of risico’s vermijden.

U kunt de Startpunt 2023 brochure downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag een passend advies voor uw situatie.

Nieuwe btw-regels per 1 juli binnen de EU

Nieuwe-Btw-Regels

Via internet worden er veel producten gekocht en verkocht in het buitenland. Per 1 juli 2021 komen er nieuwe btw-regels voor e-commerce binnen de Europese Unie. Op dit moment variëren de regels per land. Om meer overzicht en eenheid te creëren, is er besloten om hier verandering in te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen.

Drempelbedrag
Op dit moment hanteren veel EU-landen een ander drempelbedrag. Vanaf een jaaromzet van dit drempelbedrag moet je aangifte van de btw in het buitenland doen. Per 1 juli 2021 geldt een drempelbedrag van € 10.000,- voor de rest van het jaar. Daarna geldt het drempelbedrag van € 10.000,- per kalenderjaar.
Wanneer je verkopen in het buitenland onder de € 10.000,- blijven, mag de Nederlandse btw in rekening gebracht worden. Voorwaarden zijn wel dat het transport van de goederen in Nederland begint en dat je een vestiging van je bedrijf hebt binnen de EU. Wanneer je boven de € 10.000,- komt, moet je de btw in rekening brengen van het land waarin de klant is gevestigd. Dit geldt voor de eerste factuur waarmee je boven de € 10.000,- komt en alle facturen daarna.

Eénloketsysteem
Wat ook gaat veranderen, is dat je gebruik kunt maken van een éénloketsysteem. Wanneer je in verschillende landen binnen de EU producten verkoopt, hoef je niet meer in ieder land afzonderlijk btw-aangifte te doen. Je rekent de btw die in de betreffende landen wordt gehanteerd, maar je kunt deze in één keer afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst. Zij dragen dit dan af aan de betreffende landen.
Het is ook mogelijk om wel per land waar je zaken doet een btw-registratie te houden en de btw-aangifte in deze landen te doen. Maar om het makkelijker en overzichtelijker te maken, is het nu dus ook mogelijk via het éénloketsysteem. Als je hiervan gebruik wilt maken, moet je je eerst in de andere landen de-registreren.

Invoer-btw
Een andere wijziging die vanaf 1 juli wordt doorgevoerd, is het vervallen van de btw-vrijstelling op import tot € 22,-. Als je nu producten van buiten de EU kocht die lager waren dan € 22,-, hoefde je geen btw te betalen. Vanaf 1 juli moet op alle import btw worden betaald. Zo worden de regels voor verkopers binnen en buiten de EU gelijk getrokken.
Op zendingen tot € 150,- hoeven geen invoerrechten te worden betaald, dit blijft gehandhaafd.

Nieuwe btw-regels i.c.m. de KOR
Wanneer je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, heb je een vrijstelling voor btw-aangifte bij een jaaromzet tot € 20.000,-. Als je met de nieuwe regels meer dan € 10.000,- verkoopt in andere EU-landen, word je wel btw-plichtig en moet je aan de btw-regels van die landen voldoen. De Nederlandse KOR vervalt dan. Zolang de omzet onder de € 20.000,- blijft en de verkopen in het buitenland onder de € 10.000,-, blijft de KOR wel van toepassing.

Advies
Heb je hulp of advies nodig bij deze nieuwe btw-regels? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

BTW-aangifte bij zonnepanelen

BTW-aangifte-bij-zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen exploiteert, ben je verplicht om periodiek aangifte te doen van de btw en een administratie te voeren. Meestal gaat het maar om kleine bedragen en is het voor de belastingplichtige een behoorlijke last om dit te regelen. Ook gebeurt het regelmatig dat men vergeet om ieder kwartaal aangifte te doen, zodat er een boete wordt gegeven. Daarnaast zorgt het ook voor behoorlijk wat werk voor de Belastingdienst.

In de Tweede Kamer zijn hier vragen over gesteld en men wil graag deze administratie vereenvoudigen en versoepelen. De volgende zaken zijn besproken:

  • Wanneer je een omzet tot € 1.800,- hebt per jaar, dan kun je ervoor kiezen om je niet te registreren en de kleine ondernemersregeling (vrijstelling) toe te passen, zonder dat je dit hoeft te melden bij de Belastingdienst. De € 1.800,- is bepaald door te vergelijken met de vrijwilligersregeling in de loonbelasting.
  • Wanneer je een omzet hoger dan € 1.800,- per jaar hebt, verandert er niets. Ook als je een lagere omzet hebt, maar je er wel voor kiest om je te registreren, blijven de regels hetzelfde. Je hebt dan de verplichting om btw-aangifte te doen en een administratie te voeren.
  • Daarnaast wordt er bekeken of het vanuit de EU is toegestaan om 9% of 0% btw te rekenen op zonnepanelen. Indien dit zo zou zijn, dan vervalt de noodzaak om je als ondernemer te registreren en zo de btw te kunnen terugvragen.

Bovenstaande maatregelen zijn nog niet definitief besloten, maar zullen naar verwachting in de nabije toekomst worden doorgevoerd. Om hiervan op de hoogte te blijven, volg ons dan op Facebook en LinkedIn.
Wilt u weten wat deze maatregelen voor u persoonlijk betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Sterke toename bezwaar WOZ-waarde bedrijfspanden

toename-bezwaar-WOZ-waarde

Dit jaar is er een sterke stijging in het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Veel ondernemers zijn het er niet mee eens dat de invloed van corona niet wordt meegeteld in de waarde van hun pand. Met name caféhouders, restauranthouders en winkeliers zijn het slachtoffer van de coronamaatregelen. Door de hoge WOZ-waarde van hun pand moeten ze ook nog eens hoge gemeentelijke belastingen betalen.

Het probleem is dat bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de waarde van het pand op 1 januari van het voorgaande jaar. Toen was er nog niets aan de hand, dus de WOZ-waarde van veel panden ligt hoger dan de waarde nu is door corona. Veel ondernemers zijn hierdoor boos en maken bezwaar. Andere jaren waren het vooral particulieren die het niet eens waren met de WOZ-waarde. Ondernemers tekenden niet vaak protest aan. Fiscale dienstverleners geven aan de eerste paar weken van dit jaar zo’n 50% meer aanvragen voor ondernemers te hebben ingediend dan vorig jaar.

Volgens de wet mag er onder bijzondere omstandigheden worden afgeweken van de regel dat als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar moet worden aangehouden. Maar dan nog blijft het lastig om de juiste waarde van het pand te bepalen. De waarde ligt namelijk vooral in het vastgoed zelf en niet in het bedrijf wat er wordt uitgeoefend. Zo wordt een pand niet meer waard doordat er een winkel in is gevestigd en minder waard omdat er een restaurant of museum in is gevestigd.

Toch geven veel gemeenten aan hierin waar mogelijk tegemoet te komen. Daarom is het altijd goed om een bezwaar in te dienen wanneer u denkt dat de WOZ-waarde van uw pand te hoog is. Wilt u hierin advies of begeleiding? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer investeren in core business

investeren-in-core-business

In de huidige coronatijd komt er veel op bedrijven af. Er is sprake van onzekerheid voor de korte termijn. Toch zijn er ook bedrijven die deze periode van gedwongen rust aangrijpen om zich te bezinnen op hun eigen bedrijfsprocessen. “Vooral middelgrote en kleine ondernemingen kunnen een aanzienlijke efficiëntieslag maken” stelt Van den Dool, economisch geograaf. “Als bedrijven meer tijd investeren in hun core business, datgene waar ze goed in zijn, zal de omzet stijgen”. Om dat te kunnen doen moet er wel tijd beschikbaar zijn en dat is nu voor veel bedrijven het geval. Ondernemers kijken daarom kritisch naar hun eigen processen en gaan tijdrovende klussen die niet tot de core business horen, uitbesteden. “Bedrijven gaan hun salarisadministratie, maar vaak ook hun andere administratie, overdragen naar een gespecialiseerd bedrijf. We verwachten dat deze crisis bedrijven uiteindelijk zal versterken. We blijven met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Wilt u ook uw administratie uitbesteden? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.

Nieuwe investeringskorting voor bedrijven

investeringskorting-voor-bedrijven

Het kabinet wil vanaf 2021 tijdelijk een nieuwe aftrek voor investeringen invoeren. Zo worden bedrijven gestimuleerd om investeringen te doen in bijvoorbeeld nieuwe machines of bestelauto’s. Deze investeringskorting kan verrekend worden met de af te dragen loonheffing. Daarom heet deze nieuwe korting de ‘Baangerelateerde Investeringskorting’, oftewel de BIK. Het kabinet is deze regeling nog aan het uitwerken, verdere informatie volgt binnenkort. Wij volgen deze veranderingen op de voet en helpen u graag om dit toe te passen in uw bedrijf.

Gebruik uw vrije ruimte van de werkkostenregeling

vrije-ruimte-van-de-werkkostenregeling

Let op dat u gebruik maakt van uw vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Dit jaar is de vrije ruimte vanwege de coronacrisis tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen. Deze verhoging is eenmalig en geldt alleen voor 2020. Door deze verhoging krijgen werkgevers de kans om hun werknemers extra tegemoet te komen in deze moeilijke tijd.

Door de WKR kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Dit mogen ook zaken zijn waarvan de werknemer privé voordeel heeft. Denk bijvoorbeeld aan een bos bloemen, een tablet of een sportabonnement. De vrije ruimte hiervoor is dit jaar dus flink verhoogd en daarom adviseren wij om daar gebruik van te maken. Bij het loonsombedrag boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Wilt u meer weten of ontvangt u graag advies hierover? Neem dan contact met ons op.

Nieuwe belastingplannen voor 2021

belastingplannen-2021

15 september was het Prinsjesdag en zijn de nieuwe belastingplannen voor 2021 gepresenteerd. Graag geven we u een overzicht van alle veranderingen, zowel voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en werknemers en daarnaast ook algemene maatregelen voor alle belastingbetalers. In deze bijlage vindt u alle nieuwe plannen.

Wilt u weten wat dit voor u betekent of krijgt u graag advies? Neem dan gerust contact met ons op.