Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0

noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid

Vanwege de aanhoudende coronacrisis heeft de overheid het noodpakket voor banen en economie aangepast. De eerste versie van de NOW was aan te vragen tot en met 5 juni. Maar deze periode blijkt in de praktijk te kort. Daarom is nu NOW 2.0 in het leven geroepen. In dit artikel zullen we kort uitleggen wat er veranderd is.

De overheid wil met de noodmaatregelen zoveel mogelijk banen en inkomens beschermen. De samenleving en de economie veranderen door de coronacrisis en met deze maatregelen helpt de overheid de werkgevers, ondernemers en werknemers om hiermee om te kunnen gaan. De NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juli. De aanvraag kan gedaan worden door alle bedrijven die verwachten een omzetverlies van minstens 20% te krijgen en daarbij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Wat is er veranderd:

  • De NOW wordt hiermee verlengd tot 1 oktober 2020.
  • Voor seizoensbedrijven en hun werknemers komen wijzigingen, zodat zij beter worden geholpen met deze maatregelen.
  • De opslag over de loonkosten wijzigt van 30% naar 40%.
  • Het wordt verplicht dat werkgevers hun werknemers stimuleren bij- of omscholing te doen.
  • Als een bedrijf gebruik maakt van de NOW, mogen er geen dividend of bonussen over 2020 worden uitgekeerd.
  • De korting die bedrijven krijgen op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag wordt verlaagd van 150% naar 100% van de loonsom.
  • Als een bedrijf 20 of meer werknemers wil ontslaan, zijn zij verplicht dit te overleggen met de vakbonden. Wanneer zij dit niet doen, kunnen zij 5% minder van het totale subsidiebedrag krijgen.

Er wordt nu door de overheid verder gewerkt aan een specifiekere invulling van deze maatregelen. Wij zorgen dat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.
Wilt u de NOW 2.0 aanvragen en ontvangt u graag hulp daarbij? Neem dan gerust contact met ons op.

Regelingencheck coronamaatregelen

regelingencheck-coronamaatregelen

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid allerlei maatregelen voor bedrijven genomen om hen te kunnen ondersteunen. Op de website van de KvK is een regelingencheck te vinden. Hierin is snel terug te vinden of u voor bepaalde maatregelen in aanmerking komt. De meest voorkomende en belangrijkste regelingen zijn hierin opgenomen. Er zullen ook altijd uitzonderingen blijven, maar in de meeste gevallen kunt u hierin vinden wat voor u geldt. Uiteraard helpen we u graag bij het aanvragen van deze regelingen.

Graag geven we hier een korte uitleg van de meest belangrijke maatregelen:

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
Deze regeling is voor bedrijven die door de beperkende maatregelen van het kabinet directe schade oplopen in hun bedrijf. Deze bedrijven kunnen eenmalig een uitkering van € 4.000,- netto krijgen om daarmee hun vaste lasten te kunnen betalen. Deze uitkering kan aangevraagd worden bij de RVO.

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Deze regeling is bedoelt voor werkgevers. Wanneer zij verwachten door de coronacrisis over een periode van drie maanden minstens 20% omzetverlies te zullen hebben, kunnen zij deze subsidie aanvragen bij het UWV. De NOW komt in plaats van de werktijdverkorting. Door deze regeling kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen, zowel met een vast als een flexibel contract. Deze subsidie kan voor een periode van drie maanden worden aangevraagd.

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Deze regeling is bedoeld voor de zelfstandig ondernemers. De regeling bestaat uit twee onderdelen. Als eerste is er een tijdelijke inkomensondersteuning, die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Hiervan kunt u drie maanden gebruik maken. Als tweede kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangegaan. Dit geldt voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.